ภาพจากงานบรรยายที่ “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

IMG_4918   IMG_4920

IMG_4925   IMG_4927

IMG_4944

1 Response to ภาพจากงานบรรยายที่ “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

  1. Pingback: ภาพจากงานบรรยายที่ “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” | Signature Solutions' Insights

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s