เรื่องของการตัดสินใจ: จาก HiPPO ถึง DDD

ผู้บริหารระดับสูงที่ได้ชื่อว่าเป็นคนเก่ง มักถูกคาดหวังและ‘ฉายภาพ’ ให้เป็น Hero ในบทบาทต่างๆมากมาย บทบาทหนึ่งที่ถูกคาดหวังว่าต้องทำได้คือ เรื่องของการตัดสินใจ

“ต้องเป็นผู้นำ ต้องตัดสินใจได้ฉับไวในสถานการณ์คับขัน”

แต่ในขณะเดียวกันก็

“ต้องมองการณ์ไกล”

“ต้องอ่านเกมออก”

“ต้องคิดถี่ถ้วน”

ฯลฯ

อ่านรายละเอียด …

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s